• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Alvdal (61)