• Husdyrhold - Saue- og geitehold Malmefjorden (2)