1

Vi leverer bunkers og smøremidler innenlands og utenlands til enhver tid. I tillegg leverer vi diesel, fyringsolje, parafin og smøremidler til landbasert virksomhet.