Hopp til søk

Resultat - Forskning og utvikling Innlandet

Næringsområdet Heggvin, som ligger på grensen mellom kommunene Hamar og Løten og består av totalt 1.627.000 kvadratmeter. Dette næringsområdet er et resultat av et langt og vellykket interkommunalt samarbeid, som har fokus på effektiv tilrettelegging ved å sikre reguleringer og inngå grunneieravtaler for å muliggjøre en rask etablering. Heggvin Development ble stiftet med mål om å legge til rett... Les mer

Evidia er en av Norges ledende aktører innen privat bildediagnostikk. Vi har både et privat tilbud og offentlige avtaler med alle helseregionene. Du kan bruke henvisningen din hos oss, selv om det ikke står Evidia på den! Våre radiologer og radiografer innehar en sammensatt kompetanse, og følger den medisinske utviklingen tett. Med mange spesialister på laget er vi lite sårbare for uforutsette he... Les mer