Hopp til søk

Resultat - Kraftforsyning

Næringsområdet Heggvin, som ligger på grensen mellom kommunene Hamar og Løten og består av totalt 1.627.000 kvadratmeter. Dette næringsområdet er et resultat av et langt og vellykket interkommunalt samarbeid, som har fokus på effektiv tilrettelegging ved å sikre reguleringer og inngå grunneieravtaler for å muliggjøre en rask etablering. Heggvin Development ble stiftet med mål om å legge til rett... Les mer

Nord-Østerdal Kraftlag, NØK, er et selskap som eier infrastruktur- og selskaper med hovedfokus på energi. Selskapet er eid av innbyggerne i Nord-Østerdal, og vår oppgave er sikre god infrastruktur, forvalte og utvikle våre verdier og bidra til lokal utvikling.

Green Mountain designer, bygger og driver svært sikre, innovative og bærekraftige datasentre i Norge og Storbritannia. Datasentrene er drevet av lavkost, 100 prosent fornybar kraft og er verdensledende på energieffektivitet. Vårt entusiastiske og dyktige team av datasenteringeniører, teknikere og serviceledere driver datasentrene våre. Vi har som mål å være den mest profesjonelle datasenteroperat... Les mer