Hopp til søk

Resultat - Foreninger og forbund - Interesseorganisasjoner Blindern

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning.