Hopp til søk

Resultat - Foreninger og forbund - Humanitære organisasjoner

Moss Frivilligsentral har som formål å styrke og fremme den frivillige innsatsen i Moss. Det overordnede målet for Frivilligsentralen er å bedre de sosiale nettverkene og bidra til å skape et godt og trygt nærmiljø for den enkelte. Frivilligsentralen drives på basis av frivillige, ubetalte medarbeidere, med unntak av daglig leder, som er ansatt på heltid. Hjelpen er gratis for brukerne.

SOS-barnebyer er en internasjonal profesjonsorganisasjon med 70 års erfaring i å sikre barn den omsorgen de trenger for å vokse og utvikle seg til selvstendige voksne. Vår målgruppe er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin.

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid jobber vi for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for alle som er rammet. Vi har en rekke gratis tilbud og møteplasser for kreftpasienter, pårørende og etterlatte rundt i landet. Kreftforeni... Les mer

Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge. Våre frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp.

Vi er en liten hjelpeorganisasjon som jobber innen nødhjelp og langsiktig bistand for mennesker på forskjellige steder i Thailand og Filippinene. Med din hjelp kan du gjøre livet mer verdig for både unge og gamle. Vi arbeider frivillig og pengene går uavkortet til nødhjelp. Vipps et valgfritt beløp til 76135 for å skape en forskjell.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert i 1896 og er med sine 41.000 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) formål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Medlemmene yter en betydelig frivillig innsats. Vårt hovedfokus er å bidra til å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. N... Les mer

Redd Barna har jobbet for barns rettigheter i mer enn 100 år. Vi er en del av den internasjonale organisasjonen “Save the Children”, med over 24.000 ansatte i 122 land

Bli Plan-fadder. Å være Plan-fadder er en personlig og virkningsfull måte å hjelpe på. For bare 8 kroner dagen blir du fadder til ett barn og bidrar til et helt lokalsamfunn. Plan er en internasjonal humanitær organisasjon som driver barnerettet utviklingsarbeid uten politiske eller religiøse bindinger.

Norsk Revmatikerforbund ble stiftet av pasientene selv i 1951. I dag er vi en av Norges største interesse- og brukerorganisasjon med om lag 35 000 medlemmer. Én av fem har en sykdom relatert til muskel- og skjelett. Vi jobber med forskning for å løse sykdomsgåten, behandling og rehabilitering. Vi hjelper alle til bedre livskvalitet, mestring av sykdommen og deltakelse i samfunnet. Sammen for et f... Les mer