Hopp til søk

Resultat - Foreninger og forbund - Humanitære organisasjoner Oslo Sentrum

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid jobber vi for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for alle som er rammet. Vi har en rekke gratis tilbud og møteplasser for kreftpasienter, pårørende og etterlatte rundt i landet. Kreftforeni... Les mer

Bli Plan-fadder. Å være Plan-fadder er en personlig og virkningsfull måte å hjelpe på. For bare 8 kroner dagen blir du fadder til ett barn og bidrar til et helt lokalsamfunn. Plan er en internasjonal humanitær organisasjon som driver barnerettet utviklingsarbeid uten politiske eller religiøse bindinger.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert i 1896 og er med sine 41.000 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) formål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Medlemmene yter en betydelig frivillig innsats. Vårt hovedfokus er å bidra til å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. N... Les mer

I 1947 strakte norske menigheter ut en hjelpende hånd til Tysklands sivile ofre. Slik ble Kirkens Nødhjelp født. Nøden kjenner fortsatt ingen grenser. Vi møter den med grenseløs nestekjærlighet.