• Fiske Skjervøy (50)

Andersem Helge Arnold

Postboks 5, 9195 Årviksand

Arnulf Steffensen

Postboks 203, 9189 Skjervøy

Jan Hugo Eriksen

Postboks 37, 9189 Skjervøy