• Ferie- og fritidsboliger, utleie og formidling Jøsenfjorden (1)