• Ferie- og fritidsboliger, utleie og formidling Aksdal (1)