Høy kompetanse, rask og sikker utførelse av arbeidet, og gode referanser sikrer deg som fornøyd kunde - kontakt oss i dag for gratis befaring!

2

Vang Almenning er en bygdeallmenning i Hamar kommune som omfatter skogsdrift og utmarksutnyttelse på 220 000 dekar hvorav 96 000 dekar er produktiv skog. Vi har kontor på Blæstad