Hopp til søk

Resultat - Skogbrukstjenester Elverum

Glommen Mjøsen Skog er et samvirke som eies av omkring 7000 skogeiere fra Innlandet og deler av Viken fylke. Vårt største forretningsområde er kjøp og salg av tømmer - vi har avsetning på både sagtømmer og massevirke. Glommen Mjøsen Skog administrerer hogst i hele vår geografi. Vi tilbyr også en rekke skogtjenester som planting, ungskogpleie (avstandsregulering), markberedning, gjødsling og tynni... Les mer

Kjøper tømmer og utfører hogst til konkurransedyktige priser som gir økt rotnetto.

Anne-Birthe Aakrann Eek

Postboks 109, Søbakken 2401 Elverum