Hopp til søk

KUNNSKAP: Vi i Nordcon AS har jobbet med containere og beslektede produkter for anlegg, transport, avfall og gjenvinning gjennom snart 30 år. KVALITET: Nordcon AS ble dannet ut ifra en ide om økt fokus på kunders behov for rasjonelle og individuelle løsninger. RESPEKT: Nordcon AS skal være et bindeledd mellom kunde og produsent for å utvikle og levere formålstjenlige produkter.