Hopp til søk
7 år som firma

Nordcon AS

Amsrudvegen 1, 2827 Hunndalen

Postboks 2084, 2811 Hunndalen

KUNNSKAP: Vi i Nordcon AS har jobbet med containere og beslektede produkter for anlegg, transport, avfall og gjenvinning gjennom snart 30 år. KVALITET: Nordcon AS ble dannet ut ifra en ide om økt fokus på kunders behov for rasjonelle og individuelle løsninger. RESPEKT: Nordcon AS skal være et bindeledd mellom kunde og produsent for å utvikle og levere formålstjenlige produkter.

E-post salg@nordcontainer.no
Jørn Kirkeby, Daglig leder
Kai Kjelstad, Innkjøp
Henning Rogne, Salg
Lars Blekastad, Salg
Marit Lien, Økonomi

Amsrudvegen 1, 2827 Hunndalen

Flyfoto: Kart: Amsrudvegen 1, 2827 Hunndalen