• Hovedrengjoering Oslo
1

Filosofien vår er at ingen kunder skal behøve å vente, her blir ting tatt med én gang. Hos oss får du prate med vaktmesteren straks.

2

Vi er en mindre aktør i en spennende bransje, vi vektlegger grundighet og personlig service i alle ledd. Vi tar mål av oss til å være et positivt alternativ i en bransje der velferd, trivsel, service og kvalitet er hovedproduktet.