Hopp til søk

Resultat - Bygg- og anleggsvirksomhet Haugesund

Suldal Service starta opp i 2018 med to eigarar. Me byrja med utleige av arbeidskraft, heldt lager for andre selskap, samt at me starta sal av vegpussarar og skytematter. November 2021 omorganiserte me og utvida verksemda. Det kom då inn åtte nye eigarar som leverar tenester for Suldal Service As. Me er ei berekraftig bedrift som tek på ulikt arbeid, samt sal av annonserte produkt.