EGERSUND BETONGTEKNIKK VAR DEN FØRSTE BEDRIFTEN I NORD-EUROPA SOM TOK I BRUK DE MEST AVANSERTE TEKNIKKENE INNEN SLIPING AV BETONGFASADER. VI GIR TILBUD PÅ KOMPLETTE BYGG, ELLER PÅ DELLEVERANSER, ENTEN DET ER SNAKK OM NÆRINGSBYGG, ELLER STORE OG SMÅ BOLIGPROSJEKT. VI LEVERER OGSÅ TRAPPER, BALKONGER, SØYLER, KOMPAKTVEGGER, BRYSTNINGSELEMENTER OG SLIPTE FASADEELEMENTER. BEDRIFTEN ER LANDETS ENESTE L... Les mer

Ledende produsent av betongløsninger innen: ferdigbetong, betongtransport, mobile blandeverk, avløpssystemer, grunnmursblokker, belegningsstein og betongelementer for samferdselstunneler.

Enkel bestilling. Rask levering. Nettbutikk, med 20 års erfaring. Wee.no sitt mål er å gi kundene våre mye for pengene!

Velde er Rogalands største leverandør av betong, pukk og asfalt. Fra å være en tradisjonell pukkverksbedrift har selskapet utviklet seg i flere nye tilknyttede bransjer, basert på steinmaterialet. Alle produktområdene inngår i en sirkulær økonomi med fokus på miljø. Produktene som omsettes kan tas tilbake, gjenvinnes og benyttes i ny produksjon på høyeste nivå i verdikjeden.

Gustavsen Forskaling AS er lokalisert på Karmøy og har definert Haugalandet m\omliggende geografi som vårt primære virksomhetsområde, men utfører også oppdrag ellers i Rogaland og nabofylkene.Vi startet opp som enkeltpersonforetak høsten 2004, men økende etterspørsel i markedet; særlig fra lokale byggfirma, la i 2006 grunnlaget for ekspansjon og bedriften omstrukturerte seg til AS. I 2007 kjøpte ... Les mer