• Eiendomsforvaltning og -utvikling Blomsterdalen (6)