• Eiendomsforvaltning og -utvikling Klepp stasjon (3)