• Eiendomsforvaltning og -utvikling Aker brygge (67)