• Eiendomsforvaltning og -utvikling Sandnessjøen (6)