Hopp til søk

Vestvågøy Boligstiftelse ble stiftet i 1989, ved at Vestvågøy kommune ønsket en bedre forvaltning av sin boligmasse. Kommunestyret opprettet derfor Vestvågøy Boligstiftelse og overførte nesten all boligmasse til stiftelsen.Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, omsorgstrengende, samt ungdom i etableringsfasen.

Vesterålskraft Eiendom AS er et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS.

Zar Eiendom AS har siden 2007 bygd seg opp til å bli en betydelig aktør i eiendomsbransjen i Rana. Vi har i dag en stor portefølje av hybler, leiligheter, utleieboliger og næringsarealer. I tillegg til dette bygger vi boliger for salg både i egen regi og i samarbeid med andre selskaper. Vi har løsninger for studenter, bedrifter, enslige og familier.