• Børster, koster og pensler - Produksjon Haukeland (1)