Norsk Gjenvinning Røros, Kvitsanden - Sør-Trøndelag

Kvitsanden Sorteringsanlegg, 7374 Røros

Mobiltelefon 907 74 444
Hjemmeside www.norskgjenvinning.no