Sion Menighetsbarnehage er eid av Menigheten Sion. Visjonen vår er: "Vi vil utgjøre en positiv forskjell".

Vindharpen barnehage har som hovedmål å møte alle barn med anerkjennelse, omsorg og respekt. Vi ønsker å danne et godt grunnlag for utvikling, lek og læring i omgivelser der barna trives og føler seg trygge.