Hopp til søk
46 år som firma

Reno-Vest IKS

Vesterålsveien 272, 8416 Sortland

Selskapet ble stiftet i 1974 og eies av kommunene i Vesterålen inklusiv Lødingen. Konsernet består av morselskapet Reno-Vest IKS, samt 3 datterselskap som eies 100 %: Reno-Vest Produksjon AS, Reno-Vest Bedrift AS og Reno-Vest Bremnes AS. Konsernet drives fra et regionmottak i Sortland med lokale mottaksstasjoner i samtlige seks kommuner, samt et avfallsdeponi på Bremnes i Sortland. Det er ei målsetting å finne god balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for våre kunder.

E-post post@reno-vest.no
Elise Gustavsen, Adm.dir
Biloppsamling, Reno-Vest Produksjon
Karianne Skjelstad, Controller
Terje Dani Pedersen, IKT
Torunn Anita Ulriksen, Markeds- og info.leder
Monika Madsen, Personal- og kvalitetsleder
Jan Gunnar Karlsen, Reno-Vest Bedrift AS
Jack Lange, Reno-Vest Bremnes AS
Tage Ellingsen, Reno-Vest Produksjon AS
Reno-Vest Bedrift AS bedrift@reno-vest.no

Vesterålsveien 272, 8416 Sortland

Flyfoto: Kart: Vesterålsveien 272, 8416 Sortland