ØSTBØ AS tilbyr effektive og miljøvennlige avfallsløsninger til bedrifter, kommuner og privatpersoner. Vi har løsninger for store og komplekse prosjekter. Og vi har løsningen for deg som endelig har tenkt å rydde i garasjen.

ØSTBØ AS tilbyr effektive og miljøvennlige avfallsløsninger til bedrifter, kommuner og privatpersoner. Vi har løsninger for store og komplekse prosjekter. Og vi har løsningen for deg som endelig har tenkt å rydde i garasjen.

ØSTBØ AS tilbyr effektive og miljøvennlige avfallsløsninger til bedrifter, kommuner og privatpersoner. Vi har løsninger for store og komplekse prosjekter. Og vi har løsningen for deg som endelig har tenkt å rydde i garasjen.

ØSTBØ AS tilbyr effektive og miljøvennlige avfallsløsninger til bedrifter, kommuner og privatpersoner. Vi har løsninger for store og komplekse prosjekter. Og vi har løsningen for deg som endelig har tenkt å rydde i garasjen.

ØSTBØ AS tilbyr effektive og miljøvennlige avfallsløsninger til bedrifter, kommuner og privatpersoner. Vi har løsninger for store og komplekse prosjekter. Og vi har løsningen for deg som endelig har tenkt å rydde i garasjen.

Selskapet ble stiftet i 1974 og eies av kommunene i Vesterålen inklusiv Lødingen. Konsernet består av morselskapet Reno-Vest IKS, samt 3 datterselskap som eies 100 %: Reno-Vest Produksjon AS, Reno-Vest Bedrift AS og Reno-Vest Bremnes AS. Konsernet drives fra et regionmottak i Sortland med lokale mottaksstasjoner i samtlige seks kommuner, samt et avfallsdeponi på Bremnes i Sortland. Det er ei måls... Les mer

Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS) eies av kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Vi har innsamling på ulike avfallsstyper som matavfall, papir/kartong, emballasjeplast fra husholdning og restavfall. Andre typer avfall leveres på miljøstasjonen eller vårt hovedanlegg i Haugen. Vi har fokus må materialgjenvinning og utnyttelse av energi, og det mest av avfallet vi samlet inn sender vi vid... Les mer

Reno-Vest Bedrift AS er totalleverandør av avfallstjenester for næringslivet i Vesterålen. Vi tilbyr helhetlige løsninger innen miljørådgivning. Hos Reno-Vest Bedrift AS kan du kjøpe og leie containere, og vi hjelper deg med avfallsinnsamling, transport og viderebehandling av avfall.