• Arbeid og Inkluderingsbedrift Horten (1)

Jobbintro har som oppdrag å synliggjøre menneskers ressurser og kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet. Jobbsøkere får tilbud om opplæring, veiledning og et motiverende miljø for å lykkes i arbeidslivet. Vi samarbeider med en rekke bedrifter om rekruttering. Målet er at arbeidsgiver og jobbsøker lykkes med å finne hverandre. Jobbintro bistår med veiledning og tilrettelegging i prosessen.