• Alternativ behandling Kristiansand S (3)

Gestaltterapi er en humanistisk og holistisk terapiform med utgangspunkt i gestaltpsykologi og er opptatt av hele menneske.