1

Ta kontakt med oss for homeopati konsultasjon. Homeopatene Tore Fosso, Ingunn Melstveit og Synva Naa er alle registrerte medlemmer i Norske Homeopaters Landsforbund, MNHL, og har mangeårig erfaring innen muskel - og leddplager, nedsatt immunforsvar, psykiske plager og hormonelle plager m.m

7

Gestaltterapi er en humanistisk og holistisk terapiform med utgangspunkt i gestaltpsykologi og er opptatt av hele menneske.

8

Magnhild Bugge tilbyr akupunktur på Kolbotn medisinske senter og qigong og taijikurs på Tårnåsen aktivitetssenter. Hun er akupunktør, sykepleier, taiji-qigong instruktør og har jobbet på smerteklinikk og undervist i akupunktur i mange år. Tilbyr klassisk akupunktur, kopping, massasje, triggerpunktbehandling, Intramuskulær stimulering, øreakupunktur mm.

12

Som gestaltterapeut bygger jeg på relasjonen mellom terapeut og klient. Jeg tror på en helende relasjon og ønsker å legge tilrette for at du sammen med meg kan bygge nye relasjonserfaringer som du kan ta med deg ut i livet.