2

Vår filosofi er å yte juridiske tjenester av høy kvalitet, med rask oppfølgning og til en rimelig pris. Vi driver både rådgivningstjenester og sakførsel.

4

Vi dekker de aller fleste saksområder, både for privatpersoner og næringsdrivende. Vi tilbyr fri rettshjelp.

5

Advokatfirmaet LEX jobber med bedrifter rettet mot industri, handel, bygg og anlegg. Vi jobber med entreprise, næringseiendom, restrukturering, arbeidsrett, kontraktsrett, samt kjøp og salg av virksomheter