Advokatfirma Are Johnsen søker positive resultater for sine klienter basert på samspill og tillit, samt bred juss- og forhandlingskompetanse

Vårt firma yter spesialisert bistand til fornærmede i straffesaker som deres bistandsadvokat. Vi påtar oss til enhver tid oppdrag over hele landet uavhengig av hvor klienten bor. Gjennom vår kompetanse og våre samarbeidspartnere ønsker vi å tilby faglig kvalitet, trygghet og oppfølging gjennom hele straffesaken. Vi ivaretar klientens interesser under etterforskningen, ved eventuell rettssak og fr... Les mer

Angell Advokatfirma AS er Nord-Norges eldste advokatfirma etablert i 1900. I dag er firmaet et av landsdelens største med 11 advokater. Vi har bredt sammensatt kompetanse og kan bistå med rådgivning og prosedyreoppdrag på en rekke ulike rettsområder, både i sivile saker og innenfor strafferett. Vi utfører oppdrag for privat næringsliv, kommuner, statlig virksomhet, og private parter.

Advokatfirmaet Kvasstind AS bistår privatpersoner, bedrifter og offentlige etater med rådgivning og tvisteløsning. Vi prosederer ukentlig saker for domstolene, og håndterer regelmessig oppdrag som bobestyrere innen konkurs og offentlig skifte av dødsbo. Våre advokater håndterer de fleste rettslige disipliner, men med hovedvekt på kontrakts- og entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, straffere... Les mer