• Barnerett Nordland

Advokatfirma Are Johnsen søker positive resultater for sine klienter basert på samspill og tillit, samt bred juss- og forhandlingskompetanse