Landkreditt Forvaltning AS er et norsk fondsforvaltningsselskap. Selskapet forvalter verdipapirfond med tillatelse fra Finanstilsynet i Norge.

Eika - Ved din side. Vi tilbyr forsikringer, sparing og kredittkort til privatpersoner som ikke har en lokalbank i sitt nærmiljø.