Landkreditt Forvaltning AS er et norsk fondsforvaltningsselskap. Selskapet forvalter verdipapirfond med tillatelse fra Finanstilsynet i Norge.

Forte Fondsforvaltning AS er et uavhengig verdipapirfondsselskap som holder til i Trondheim. Forte betyr “sterk” på italiensk, og Forte Fondsforvaltning AS har som mål å bli en sterk nasjonal aktør innen verdipapirfondsbransjen.