Hopp til søk

Resultat - Vannverk Vestland

BVA er Bømlo kommune sitt vatn- og avløpsselskap. Me skal bygga ut, drifta og vedlikehalda vatn- og avløpsanlegg i Bømlo kommune og andre oppgåver i tilknyting til dette. Til dette har me ein stab på 18 personar med høg kompetanse og godt humør, som verkeleg står på når det trengs! For tryggleik og kontinuerleg drift er vår organisasjon i beredskap 24 timar i døgeret, året rundt. Me byggjer ut an... Les mer

Niprox Technology AS

Evja vest T, 6900 Florø

Vannverk – Florø

Skånevik Vassverk SA

Postboks 107, 5594 Skånevik