Hopp til søk

Resultat - Vannverk

Gimilvann er av de billigste vannverk på Romerike og har et renseanlegg som leverer meget godt vann.

Flateby vannverk trenger deres hjelp. Har det skjedd noen forandringer vedrørende vannet? Smak, lukt, susing i rør, varierende trykk etc. Feilmeldinger. Meld feil, lekkasjer, susing irør o.l. Ring oss på: 64 92 36 50 hele døgnet. E - post : post@flateby-vannverk.no.

Årnes Vannverk SA ble stiftet i 1909, og er blant de eldste vannverkene i landet. Årnes Vannverk SA er i dag det største vannverket som er organisert som et sameieforetak. At vannverket er et sameieforetak, betyr at når du søker og får innlagt vann, blir du automatisk andelseier av Årnes Vannverk SA. Årnes Vannverk SA har til formål å forsyne sine andelseierne med drikkevann, i områder der vann... Les mer

BVA er Bømlo kommune sitt vatn- og avløpsselskap. Me skal bygga ut, drifta og vedlikehalda vatn- og avløpsanlegg i Bømlo kommune og andre oppgåver i tilknyting til dette. Til dette har me ein stab på 18 personar med høg kompetanse og godt humør, som verkeleg står på når det trengs! For tryggleik og kontinuerleg drift er vår organisasjon i beredskap 24 timar i døgeret, året rundt. Me byggjer ut an... Les mer