Vaktmester Rogne tar på seg alt fra mindre vedlikeholdsoppdrag til generelle vaktmestertjenester. Jeg er åpen for å ta alt fra skoler til borettslag.