• Våpenforretninger og børsemakere Skollenborg (1)