Vi startet med egen turkatalog i 1982 og reiselysten er stor. Gjennom årene har vi endret reisemål og reisemåte for å tilpasse oss nye reisebehov våre kunder har. Mange ønsker å benytte fly til og fra reisemålene for å redusere reisetiden. Men de ønsker tryggheten som en gruppereise gir med felles opplevelser og hygge med sine medpassasjerer. Videre øker etterspørselen etter ulike cruise, både el... Les mer

Vi arrangerer gruppereiser og skreddersyr alle typer turopplegg i Norge og resten av Europa for firma, skoler, barnehager, idrettslag og andre lag og foreninger. Vi kjører turbusser med fra 16 – 54 plasser.