Hopp til søk
Vy Kundesenter
27 år som bedrift

Vy Kundesenter

  • Åpent nå
  • Åpent 07.00-23.00 i dag
Mandag 07.00 - 23.00
Tirsdag 07.00 - 23.00
Onsdag 07.00 - 23.00
Torsdag 07.00 - 23.00
Fredag 07.00 - 23.00
Lørdag 08.00 - 21.00
Søndag 09.00 - 23.00

Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Postboks 1800 Sentrum, 0048 Oslo

E-post post@vy.no

Vygruppen AS, er et transportkonsern eid av staten ved Samferdselsdepartementet med virksomhet i Norge og Sverige. Persontransport med buss, tog og godstrafikk på jernbane, samt utvikling av mobilitetstjenester og opplevelsesreiser, utgjør hovedvirksomheten. Persontogvirksomheten i konsernet består av Vygruppen med datterselskapene Vy Gjøvikbanen AS og Vy Tåg AB. Bussvirksomheten i konsernet utføres av datterselskapet Vy Buss AS m.fl. selskaper, og godstogvirskomheten utføres av CargoNet.

Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Flyfoto: Kart: Schweigaards gate 23, 0191 Oslo