Røde Kors Ambulansen Bergen SA

Postboks 3405 Ytre Sandviken, 5815 Bergen

Mobiltelefon 982 21 460
Mobiltelefon 982 21 461
Mobiltelefon 982 21 462
Mobiltelefon 982 21 463

Bransjer i Hordaland