Nordnorsk kommunikasjon AS

Postboks 62 , 8901 Brønnøysund

Mobiltelefon 975 63 905