Lardal Røde Kors Hjelpekorps

Postboks 26 , 3276 Svarstad

Mobiltelefon 458 19 960
Mobiltelefon 458 19 962

Bransjer i Vestfold