Forsvarsbygg Skifte eiendom

Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Mobiltelefon 468 70 400
Telefaks 23 09 78 03
E-post post@forsvarsbygg.no
Hjemmeside www.skifte.no