• Telematikk og telekommunikasjon Blomsterdalen (3)