• Telematikk og telekommunikasjon Klepp stasjon (1)