NTE Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

7633 Frosta

Telefon 74 15 02 00