Hopp til søk
58 år som bedrift

IshavsTakst

Nerstranda 9, Nerstranda senter 4.etg, 9008 Tromsø

Postboks 6156 Stakkevollan, 9291 Tromsø

E-post post@bonord.no
Telefaks

Hensikten med taksering er å fastsette verdi. Gjennom målingerog faglige vurderinger vil vi som takstmenn konkludere hva en bolig, en eiendom, et løsøre, eller omfanget av en skade, er verdt i kroner og øre.Som medlem av Norges TakseringsForbund stiller vi ikke bare strenge krav til oss selv - vi er en del av et nettverk som bidrar til trygghet gjennom rutiner, faglige standarder og sertifiseringer. Når vi setter to streker under skal du kunne stole på at beste praksis er fulgt!

Nerstranda 9, Nerstranda senter 4.etg, 9008 Tromsø

Flyfoto: Kart: Nerstranda 9, Nerstranda senter 4.etg, 9008 Tromsø